ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

όπως  Φίλτρα, μεμβράνες, δοχεία πίεσης, μεμβρανοθήκες, χημικά για την λειτουργία της Αντίστροφης Όσμωσης κ.α, με άμεση παράδοση αφού υπάρχει πάντα stock υλικών στην αποθήκη μας.

Η IONWATER είναι ελληνική εταιρία με αντικείμενο την επεξεργασία νερού.Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας αναλαμβάνει την κατασκευή, τοποθέτηση και συντήρηση συστημάτων αφαλάτωσης θαλασσινού και υφάλμυρου νερού από1 κυβικά / ημέρα,  ως 5.000 κυβικά / ημέρα. την κατασκευή, τοποθέτηση και συντήρηση φίλτρων νερού, αντίστροφων οσμώσεων οικιακής, κλινικής και βιομηχανικής χρήσης, αποσκληρυντών, απιονιστών κ.α. Πελάτες μας είναι Νοσοκομεία, Μικροβιολογικά εργαστήρια, Ξενοδοχεία, Βιομηχανίες ,Ποτοποιίες, Ναυτιλιακές εταιρείες. Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001: 2008.

Σας παρέχουμε ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις περιλαμβάνοντας:

 • ΜΕΛΕΤΗ ανάλογα με την ποιότητα του πρωτογενούς νερού, την ποιότητα του τελικού παραγόμενου νερού και την δυναμικότητα της μονάδας
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ για βέλτιστη εργονομική λειτουργία και μείωση του ωφέλιμου χώρου
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ η οποία απαρτίζεται από υλικά των μεγαλύτερων εταιριών παγκοσμίως διασφαλίζοντας την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των μονάδων.

Η αφαλάτωση με την μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης έχει εφαρμογές σε:

 • Βιομηχανίες (Τρόφιμα, καλλυντικά, φάρμακα)
 • Νοσοκομεία
 • Ξενοδοχεία
 • Πλυντήρια αυτοκινήτων
 • Μαρίνες
 • Ιχθυοκαλλιέργειες
 • Θερμοκήπια
 • Άρδευση
 • Πόσιμο νερό
 • Πλοία (σκάφη αναψυχής, αλιευτικά κ.α.)

Τα βασικά υλικά που χρησιμοποιούμε για την κατασκευή της μονάδας αφαλάτωσης είναι:

 • ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ AISI 316
 • ΑΝΤΛΙΕΣ GRUNDFOS
 • ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GRUNDFOS / HANNA
 • PVC ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 16 atm
 • ΜΕΜΒΡΑΝΟΘΗΚΕΣ WAVE CYBER
 • ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ GRUNDFOS
 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ SIEMENS
 • ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ FILMTEC USA / CSM KOREA
 • ΘΗΚΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ AMAZON UK
 • ΦΙΛΤΡΑ AMAZON UK