Τα Έργα μας

Ιασώ General

Τ.ΥΠ.Ε.Τ.

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

In Vitro

Συνεταιρισμός Μικροβιολόγων Αθήνας

Διαβαλκανικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης