Κεφαλές

You Are Here: Home / Αποσκληρυντές / Κεφαλές

Κεφαλές αποσκλήρυνσης

Κεφαλή Αποσκλήρυνσης 255 LOGIX

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

LOGIX controller740C χρονικό, 760C ογκομετρικό, 742C χρονικό με προγραμματισμό, 762C ογκομετρικό με προγραμματισμό
Ποσότητα ρητίνης5 – 75
Μετασχηματιστής12/230V – 50Hz
Βάρος1,8 kg

Διάγραμμα απόδοσης:
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Κεφαλή Αποσκλήρυνσης 268 LOGIX

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

LOGIX controller740C χρονικό, 760C ογκομετρικό, 742C χρονικό με προγραμματισμό, 762C ογκομετρικό με προγραμματισμό
Ποσότητα ρητίνης75 - 125
Μετασχηματιστής12/230V – 50Hz
Βάρος2,42 kg

Διάγραμμα απόδοσης:

Σχεδιάγραμμα Απόδοσης

Κεφαλή Αποσκλήρυνσης 278 LOGIX

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

LOGIX controller742C χρονικό με προγραμματισμό, 762C ογκομετρικό με προγραμματισμό
Ποσότητα ρητίνης125 - 225
Μετασχηματιστής12/230V – 50Hz
Βάρος2,42 kg

Διάγραμμα απόδοσης:

Διάγραμμα Απόδοσης

Κεφαλές για δίστηλους αποσκληρυντές

Κεφαλές για Δίστηλους Αποσκληρυντές 255 / 764 LOGIX

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

LOGIX controller764 ογκομετρική
Ποσότητα ρητίνης5 - 75
Μετασχηματιστής12/230V – 50Hz
Βάρος1,8 kg

Διάγραμμα απόδοσης:

Διάγραμμα απόδοσης

Κεφαλές για Δίστηλους Αποσκληρυντές 278 / 764 LOGIX

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

LOGIX controller764 ογκομετρική
Ποσότητα ρητίνης125 - 225
Μετασχηματιστής12/230V – 50Hz
Βάρος2,42 kg

Διάγραμμα απόδοσης:

764

Κεφαλές για βιομηχανικούς αποσκληρυντές

Κεφαλές για Βιομηχανικούς Αποσκληρυντές MAGNUM CV 1,5”

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

LOGIX controller742 χρονικό με προγραμματισμό, 762 ογκομετρικό με προγραμματισμό
Ποσότητα ρητίνης100 - 700
Μετασχηματιστής12/230V – 50Hz
Βάρος12,3 kg

Διάγραμμα απόδοσης:

magnum 1,5

Κεφαλές για Βιομηχανικούς Αποσκληρυντές MAGNUM CV 2”

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

LOGIX controller742 χρονικό με προγραμματισμό, 762 ογκομετρικό με προγραμματισμό
Ποσότητα ρητίνης100 - 700
Μετασχηματιστής12/230V – 50Hz
Βάρος12,3 kg

Διάγραμμα απόδοσης:

Διάγραμμα Απόδοσης

Κεφαλές για Βιομηχανικούς Δίδυμους Αποσκληρυντές MAGNUM CV 2”

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

LOGIX controller764 ογκομετρικό με προγραμματισμό έως 6 παράλληλα συστήματα
Ποσότητα ρητίνης100 - 700
Μετασχηματιστής12/230V – 50Hz
Βάρος12,3 kg

Διάγραμμα απόδοσης:

cv2i

Βιομηχανικό Σύστημα Αποσκλήρυνσης

Βιομηχανικό Σύστημα Αποσκλήρυνσης “HIGH FLOW” Μεγάλης Παραγωγής (40m³/h)

biomhxaniko

Μονό Σύστημα Αποσκλήρυνσης

Διαστάσεις Μονού

Δίδυμο Σύστημα Αποσκλήρυνσης

didimo

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΔΥΜΟΥ

Διαστάσεις διδύμου

Κεφαλές για Συστήματα Φίλτρανσης

Κεφαλές για Συστήματα Φίλτρανσης LOGIX 263

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

LOGIX controller742C χρονικό με προγραμματισμό, 762C ογκομετρικό με προγραμματισμό
Ποσότητα υλικού5 – 125 kg
Μετασχηματιστής12/230V – 50Hz
Βάρος2,42 kg

Διάγραμμα απόδοσης:

Πίνακας Απόδοσης

Κεφαλές για Συστήματα Αποσιδήρωσης LOGIX 268F

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

LOGIX controller742F χρονικό με προγραμματισμό, 762F ογκομετρικό με προγραμματισμό
Ποσότητα υλικού5 – 125 kg
Μετασχηματιστής12/230V – 50Hz
Βάρος2,42 kg

Διάγραμμα απόδοσης:

Διάγραμμα Απόδοσης

Κεφαλές για Συστήματα Φίλτρανσης MAGNUM CV 1,5”

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

LOGIX controller742F χρονικό με προγραμματισμό, 762F ογκομετρικό με προγραμματισμό
Ποσότητα υλικού100 – 700 kg
Μετασχηματιστής12/230V – 50Hz
Βάρος12,3 kg

Διάγραμμα απόδοσης:

Διάγραμμα Απόδοσης

Κεφαλές για Συστήματα Φίλτρανσης MAGNUM CV 2”

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

LOGIX controller742F χρονικό με προγραμματισμό, 762F ογκομετρικό με προγραμματισμό
Ποσότητα υλικού100 – 700 kg
Μετασχηματιστής12/230V – 50Hz
Βάρος12,3 kg

Διάγραμμα απόδοσης:

Διάγραμμα Απόδοσης

Κεφαλές για Συστήματα Φίλτρανσης MAGNUM ΙΤ 2”

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

LOGIX controller764F ογκομετρικό με προγραμματισμό έως 6 παράλληλα συστήματα
Ποσότητα υλικού100 – 700 kg
Μετασχηματιστής12/230V – 50Hz
Βάρος12,3 kg

Διάγραμμα απόδοσης:

Διάγραμμα Απόδοσης

Ημιαυτόματες Κεφαλές Φιλτραρίσματος

Κεφαλές για δοχεία πιέσεως

ΚΕΦΑΛΕΣ