Μείκτες κεφαλών – τύπος Α

19

20

Μείκτες κεφαλών – τύπος Β

21

22

Μείκτες κεφαλών – τύπος Γ

in plastic material

23

Μείκτες κεφαλών – τύπος Δ

kit for hardness testing with indicator and titrant complete with test tube;
definition 0,5 F;
number of tests 400 F

24

Μείκτες κεφαλών – τύπος Ε

kit for hardness testing with single reagant packaged in blister, with test tube;
available for definition with French (REF. AV201) or German (REF. AV206) degrees

25