Φλοτέρ

You Are Here: Home / Αποσκληρυντές / Φλοτέρ

Τύπος 454 standard

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
complete with 3/4″ tube length 1200 mm
length float rod 915 mm
refill rate 5 l/min at 3,5 bar
max draw rate 18 l/min
brine well diameter 130 mm

Τύπος 454 High flow

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
complete with 3/4″ tube length 1200 mm
length float rod 915 mm
refill rate 35 l/min at 3,5 bar
max draw rate 30 l/min
brine well diameter 130 mm

Τύπος J

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
J-tube with air-check, complete with PVC tube

Τύπος wave 35″

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
valve with air check, High Flow version (for timed refill controls);
connection for 3/8″ tubing;
length tube 830 mm;
length float rod 780 mm;
max draw rate 3 l/min;
refill flow rate 4,3 l/min;
brine well diameter mm min

Τύπος 464

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Model 464 Standard version (for no timed refill controls) and High Flow (for timed refill controls);
connection for 3/8″ tubing
length tube 42″ (1060mm);
length float rod 600 mm
max draw rate 5,6 l/min;
brine well diameter 90 mm min