ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

LOGIX controler 742 χρονικό με προγραμματισμό

762 ογκομετρικό με προγραμματισμό

Ποσότητα ρητίνης 100 – 700
Μετασχηματιστής 12/230V – 50Hz
Βάρος 12,3 kg
Διάγραμμα Απόδοσης

Διάγραμμα Απόδοσης