ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

LOGIX controler 740C χρονικό, 760C ογκομετρικό

742C χρονικό με προγραμματισμό

762C ογκομετρικό με προγραμματισμό

Ποσότητα υλικού 5 – 125 kg
Μετασχηματιστής 12/230V – 50Hz
Βάρος 2,42 kg
Πίνακας Απόδοσης

Πίνακας Απόδοσης