ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

LOGIX controler 742F χρονικό με προγραμματισμό

762F ογκομετρικό με προγραμματισμό

Ποσότητα υλικού 100 – 700 kg
Μετασχηματιστής 12/230V – 50Hz
Βάρος 12,3 kg
Διάγραμμα Απόδοσης

Διάγραμμα Απόδοσης