ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

LOGIX controler 742F χρονικό με προγραμματισμό762F ογκομετρικό με προγραμματισμό
Ποσότητα υλικού 100 – 700 kg
Μετασχηματιστής 12/230V – 50Hz
Βάρος 12,3 kg
Διάγραμμα Απόδοσης

Διάγραμμα Απόδοσης