Νέο 6 σταδίων σύστημα με αλκαλικό φίλτρο
Το αλκαλικό φίλτρο αλλάζει το όξινο νερό RO σε ένα τέλειο φυσικό Ιονισμένο νερό.
Ισορροπημένη τιμή του pH κατά 8,0 ~ 9,5.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Μεμβράνη: 50 GPD / 189 LPD
Πίεση λειτουργίας: 50 -100 psi
Διαστάσεις: (cm) 37 (L) x 45 (Υ) x 20 (W) – Σύστημα
(Cm) 28 (L) x 28 (Π) x 35 (Υ) – δεξαμενή
Βάρος: 8 kg – σύστημα
4 kg – δεξαμενή.