Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  • valve with air check, High Flow version (for timed refill controls);
  • connection for 3/8″ tubing;
  • length tube 830 mm;
  • length float rod 780 mm;
  • max draw rate 3 l/min;
  • refill flow rate 4,3 l/min;
  • brine well diameter mm min